Odblokování dyslexie a dysortografie

IMAGE:

Jestliže nás první měsíce školního roku nenaplní radostí ze školních úspěchů našeho potomka, ale stále více a častěji přicházejí nezdary, ačkoliv se dítě snažilo a na vyučování připravovalo, měli bychom uvažovat o návštěvě některé z pedagogicko- psychologických poraden. Tam nám pomohou zjistit o jaký problém se jedná. Pokud však nás objednají až za několik měsíců, bude vhodnější vyhledat kineziologa, který nám příslušnou dysfunkci pomůže odblokovat a seznámí nás s jednoduchými cviky, které dítě budou udržovat v nově získané kondici. Pomoci může i biofeetback, psychowalkman nebo metoda dílčího oslabení výkonu, kterou nabízejí v pedagogicko- psychologických poradnách.

Mnohem intenzivněji ale musíme přemýšlet o tom, co my jako rodiče můžeme udělat, abychom svému jinak bystrému, chytrému a vtipnému dítku pomohli, když se do školy docela těšilo.

Ze všeho nejdříve si sami sobě naordinujte dobrou pohodu a ta ať Vás provází následujícími dny, měsíci a roky. Vaše dítě musí cítit z každého Vašeho pohledu, slova i doteku, že ho máte bezvýhradně rádi. Nemusíte mu školní neúspěch vynahrazovat drahými dárky, to by nebylo vhodné a situaci by mohlo nakonec zkomplikovat. Vlídné slovo, pohlazení a ujištění, že jeho problém je i Vaším problémem a že Vy jste odhodláni mu pomoci, zmůže více.Nechte se vést svým srdcem, svou láskou k dítěti.

Také se rozpomeňme na svá školní léta, jestli jsme neměli podobné problémy a s dítkem si o tom popovídejme. Vyprávějme mu, jak jsme se s problémy prali, co nám pomáhalo a co brzdilo. Naše dítě tak zjistí, že nejen ono se musí potýkat s problémy, ale že to jaksi patří k životu.

Takové rozhovory můžeme vést při procházce přírodou nebo při společné práci. Dítě se spíš o problému rozpovídá.

Podobně pozorně zkoumejme činnosti, které našemu dítku naopak nápadně jdou, a tam jej nasměrujme v oblasti zájmové činnosti. Tím získáme výhodnou protiváhu,činnost, ve které bude naše dítě úspěšné, nebo bude v ní dokonce vynikat. Může to být vhodná sportovní, rukodělná nebo umělecká činnost.

Dále se zaměřme na vhodný denní režim. Vysledujme, jestli dítě po příchodu ze školy nepotřebuje odpočinek , nebo dokonce odpolední spánek. Klidně s tím počítejme a dopřejme mu jej. Stejně tak, potřebuje-li se proběhnout venku, rozhodně mu nebraňme, ale dohodněme se s ním na čase, kdy se vrátí, abychom se stačili v klidu připravit na následující den.

Dohlížejme, aby dítě mělo dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, přiměřeně pilo čistou vodu a jedlo zdravou a pestrou stravu.

Rozhodně mu školní neúspěchy nevyčítejte a ani jej za ně netrestejte!

Snažte se pro tuto taktiku získat co nejvíce členů rodiny. Pokud v tom však zůstanete sami, nezoufejte a vytrvejte, stejně se Vám to vyplatí.

Dalším důležitým momentem bude způsob práce, který s dítětem zvolíme.Nejlepší je, když se nám dítě svěří, co mu vadí, co by chtělo dělat jinak. Brzy zjistíme, že místo práce nad učebnicí si můžeme na školní úkoly hrát. Prostě vymýšlíme hravé a názorné způsoby, které dítěti učivo nenásilně přiblíží.

Klidně pracujme na koberci, malujme písmena co největší, třeba na balicí papír. Můžeme jej zavěsit na zeď s pevnou podložkou nebo položit na podlahu.

Dítě může barevně obtahovat námi vytvořenou předlohu, jezdit po písmenu autíčkem, a tak uvolňovat paži a zápěstí.Při takové činnosti zapojuje dítě co nejvíce svalů na těle, a to je velmi prospěšné. Na položeném písmenu na podlaze zase může chodit drobnými navazujícími nebo většími krůčky. Tím vším se stává písmeno jeho vlastnictvím.

Podobně pracujme při skládání slabik a slov. Pracujme klidně na koberci, přenášejme, manipulujme, hrejme si. Nemusíme při takové činnosti sedět u stolu.

Úplně nejlepší je, když s takovou spoluprací začnete od 1. třídy nebo tehdy, když se problémy s učením objevily. Odklady se skutečně nevyplácejí.

Jakmile však zjistíte, že je dítě unavené, změňte činnost nebo udělejte přestávku. Brzy zjistíte, jaké časy Vašemu dítěti vyhovují. Klidně začněte s čtvrthodinkami. V tomto případě paradoxně platí, že méně je více.Po odpočinku se k činnosti vraťte, nebo začněte jinou hru.

Dítěti též předčítejte , hezky s přednesem a výrazně, abyste je co nejvíce zaujali. Při poslechu nechte dítě ležet, jak mu bude libo. Moc Vám přeji, abyste zjistili, že co Vaše dítě takto výrazně uslyší a doslova prožije, si také dobře a hlavně dlouhodobě zapamatuje.

Toto naše tvůrčí a hravé učení ještě podpořme speciálním cvičením, které také proměňme v hru. Cviky najdeme v knize Kineziologie od Kim da Silvy, Do-Ri Rydl .Tato kniha obsahuje bohatý výběr kineziologického cvičení pro celou rodinu.

Letos v červenci jsem na toto téma měla přednášku s ukázkami na festivalu „Miluj svůj život“ v Plzni.Na konci jsem viděla, jak byli moji posluchači a cvičenci odpočatí a vyrovnaní.

Nelitujte času, který jste na vymýšlení a realizaci vynaložili,neboť tisíckrát se Vám to v dobrém vrátí, nejdříve na Vašich vzájemných vztazích a později na vztahu ke vzdělání. Učení pro Vaše dítě nebude už trápením, ale zajímavým objevováním , které bude prováděno zajímavými až dobrodružnými i hravými zážitky.

Vzájemná pohoda, láska a porozumění ať provází Vaše dny a plní je úspěchy!

Více k tématu zde.

Mgr. Libuše Hotová

Mám zájem