Odblokování problémů pomocí jemné metody One brain

Odstraňuje:

  • strach ze zkoušek
  • strach z veřejného vystoupení
  • úzkosti, deprese
  • pracovní přetížení

Zlepšuje:

  • problémy s učením, trému
  • dyslexie, dysortografie
  • psychosomatické poruchy
  • odolnost vůči nemocem

Vede:

  • k pochopení vlastních dispozic a obnově radosti ze života

Jak jsem našla kineziologii a systém jednotného mozku One Brain

V roce 1971 jsem absolvovala Pedagogickou fakultu v Plzni a řadu let se věnovala práci s dětmi na různých typech škol, nejvíce však na základních školách, na druhém stupni.

Učila jsem hudební nauku na LŠU a pak jsem se vrátila ke své specializaci Čj – Hv. na základní škole.

Už na LŠU jsme s ostatními učiteli pozorovali novou obtíž našich žáků. Při hře na klavír jim nešlo hrát oběma rukama dohromady. Takové těžkosti jsme dříve neznali.

Na základní škole jsem se pak v 5. a vyšší třídě setkávala u dětí s neobvykle nečitelným písmem, zaměňováním písmenek, nedodržováním délek samohlásek, neschopností pamatovat si jednotlivá základní pravidla českého pravopisu. Na začátku osmdesátých let nikdo ze známých netušil, co se to děje.V roce 1982 jsem se s tímto problémem setkala i u vlastního dítěte a s hrůzou jsem pozorovala , jak se z veselé a vtipné dívenky stává smutná a nemluvná žákyně, které často, zejména ráno, bolí bříško. Snažila jsem se zjistit, co se to děje, co je to za obtíž a hlavně, jak jí mohu pomoci . Hledala jsem všude, informací bylo velmi málo, ale nakonec jsem si prosadila vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Výsledek byl dyslexie a dysortografie. Sháněla jsem potřebné informace pročítáním novin a odborných textů, ale nebyl to žádný ucelený systém. Nezbývalo nic jiného, než být trpělivá, používat názorné pomůcky ve zvýšené míře a být laskavá. Je zajímavé, že metody,které jsem vymyslela a na vlastní dceři i ostatních dětech vyzkoušela, v devadesátých letech byly naprostou novinkou.

Po dlouhém hledání jsem se konečně setkala s kineziologií jednotného mozku. Měla jsem velkou radost z tohoto objevu, ale zároveň jsem byla smutná z toho, že naše děti musely tolik trpět, ačkoliv metoda byla už ve světě v padesátých letech známa, oni ani my učitelé jsme o ní nesměli vědět. V roce 1995 jsem tuto metodu začala studovat a zabývat se pomocí dětem touto metodou. Vytvořila jsem systém jednoduchých tělesných cviků pro své žáky a cvičila s nimi 3x týdně. Úspěchy byly brzy patrné. První odblokování dyslexií přineslo pozitivní výsledky a dnes jsou tito moji bývalí žáci velmi úspěšnými lidmi.

Touto metodou mohu pomoci i Vám nejen s dys-problémy, ale i s tělesnými obtížemi. Postupně jsem zjistila, jak široké možnosti má tato metoda.

Mgr. Libuše Hotová